صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ (۰.۹۲) (۰.۷) (۹۶.۶۲) (۹۲.۴۳)
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۰.۴۵ ۰.۳۹ ۴۰۶.۱۶ ۳۱۷.۵۵
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۰.۳۸) (۰.۳۳) (۷۵) (۷۰.۵۳)
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۷۷) (۰.۷) (۹۴) (۹۲.۴۱)
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۱.۱۶) (۰.۹۸) (۹۸.۵۹) (۹۷.۲۶)
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۰.۶۲) (۰.۴۸) (۸۹.۶۳) (۸۲.۷)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۶۵) (۰.۲۳) (۹۰.۸۳) (۵۷.۴۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۸۶) (۰.۶۷) (۹۵.۷۷) (۹۱.۲۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۹۸) (۰.۸۲) (۹۷.۲۸) (۹۵.۰۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۱.۱۸) (۰.۴۶) (۹۸.۷۱) (۸۱.۱۱)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۱.۰۸) (۰.۶) (۹۸.۰۷) (۸۹.۰۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۱.۵۲) (۰.۹۱) (۹۹.۶۲) (۹۶.۴)
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۱.۰۱) (۰.۵۶) (۹۷.۵۱) (۸۷.۱۳)
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۰.۲۳) ۰.۱۷ (۵۶.۰۷) ۸۴.۲۴