صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری آبان 1990
2 شرکت سبدگردان آبان 10