صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق دانلود
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق دانلود