صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۷,۳۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۶۲,۶۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۰۵,۲۰۱,۱۶۷,۱۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۷۰,۲۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۱,۱۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۱,۱۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۶,۵۷۰,۲۵۹ ۱۶,۴۵۱,۱۲۶ ۱۶,۴۵۱,۱۲۶ ۰ ۱ ۶۷۵,۳۲۵ ۱۵۹ ۴۳۷,۹۴۳ ۲۳۷,۳۸۲ ۳,۹۰۵,۲۰۱,۱۶۷,۱۰۳
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۶,۱۲۰,۴۹۰ ۱۶,۰۰۵,۲۶۸ ۱۶,۰۰۵,۲۶۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۳۲۴ ۱۰۷ ۴۳۷,۷۸۴ ۲۳۷,۵۴۰ ۳,۸۰۱,۸۹۱,۳۷۲,۱۸۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۵,۹۷۶,۰۰۶ ۱۵,۸۶۱,۹۴۲ ۱۵,۸۶۱,۹۴۲ ۰ ۱۱ ۶۷۵,۳۲۴ ۶۳ ۴۳۷,۶۷۷ ۲۳۷,۶۴۷ ۳,۷۶۹,۵۴۳,۰۱۳,۸۹۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۶,۲۳۲,۲۲۶ ۱۶,۱۱۶,۳۳۲ ۱۶,۱۱۶,۳۳۲ ۰ ۰ ۶۷۵,۳۱۳ ۰ ۴۳۷,۶۱۴ ۲۳۷,۶۹۹ ۳,۸۳۰,۸۳۶,۰۷۷,۴۶۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۶,۳۳۶,۵۲۵ ۱۶,۲۱۹,۹۲۸ ۱۶,۲۱۹,۹۲۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۳۱۳ ۰ ۴۳۷,۶۱۴ ۲۳۷,۶۹۹ ۳,۸۵۵,۴۶۰,۶۵۶,۳۵۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۶,۳۳۷,۴۶۱ ۱۶,۲۲۰,۸۶۴ ۱۶,۲۲۰,۸۶۴ ۰ ۱۷ ۶۷۵,۳۱۳ ۱۰۱ ۴۳۷,۶۱۴ ۲۳۷,۶۹۹ ۳,۸۵۵,۶۸۳,۱۴۴,۱۷۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۶,۳۳۸,۳۴۹ ۱۶,۲۲۱,۷۹۳ ۱۶,۲۲۱,۷۹۳ ۰ ۰ ۶۷۵,۲۹۶ ۰ ۴۳۷,۵۱۳ ۲۳۷,۷۸۳ ۳,۸۵۷,۲۶۶,۷۰۸,۳۴۷
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۶,۲۴۹,۲۸۰ ۱۶,۱۳۳,۳۴۰ ۱۶,۱۳۳,۳۴۰ ۰ ۱۱ ۶۷۵,۲۹۶ ۴۴۱ ۴۳۷,۵۱۳ ۲۳۷,۷۸۳ ۳,۸۳۶,۲۳۴,۰۳۶,۱۸۷
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۶,۲۴۹,۹۹۶ ۱۶,۱۳۴,۲۶۶ ۱۶,۱۳۴,۲۶۶ ۰ ۲ ۶۷۵,۲۸۵ ۳۷۱ ۴۳۷,۰۷۲ ۲۳۸,۲۱۳ ۳,۸۴۳,۳۹۱,۸۱۴,۰۲۹
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۶,۵۰۴,۵۴۶ ۱۶,۳۸۷,۴۹۵ ۱۶,۳۸۷,۴۹۵ ۰ ۶ ۶۷۵,۲۸۳ ۵۰ ۴۳۶,۷۰۱ ۲۳۸,۵۸۲ ۳,۹۰۹,۷۶۱,۲۹۸,۲۷۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۶,۸۰۶,۳۶۸ ۱۶,۶۸۷,۳۵۴ ۱۶,۶۸۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۶۷۵,۲۷۷ ۰ ۴۳۶,۶۵۱ ۲۳۸,۶۲۶ ۳,۹۸۲,۰۳۶,۶۲۸,۶۰۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱۷,۰۶۸,۹۴۰ ۱۶,۹۴۸,۷۵۱ ۱۶,۹۴۸,۷۵۱ ۰ ۰ ۶۷۵,۲۷۷ ۰ ۴۳۶,۶۵۱ ۲۳۸,۶۲۶ ۴,۰۴۴,۴۱۲,۷۵۱,۱۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۷,۰۶۹,۸۹۹ ۱۶,۹۴۹,۷۱۰ ۱۶,۹۴۹,۷۱۰ ۰ ۱۷۵ ۶۷۵,۲۷۷ ۲ ۴۳۶,۶۵۱ ۲۳۸,۶۲۶ ۴,۰۴۴,۶۴۱,۵۵۰,۶۳۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۷,۰۷۱,۰۸۵ ۱۶,۹۵۰,۸۰۹ ۱۶,۹۵۰,۸۰۹ ۰ ۲ ۶۷۵,۱۰۲ ۱۴ ۴۳۶,۶۴۹ ۲۳۸,۴۵۳ ۴,۰۴۱,۹۷۱,۱۹۰,۱۰۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۷,۰۵۲,۴۲۱ ۱۶,۹۳۲,۷۳۸ ۱۶,۹۳۲,۷۳۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۱۰۰ ۲۶۰ ۴۳۶,۶۳۵ ۲۳۸,۴۶۵ ۴,۰۳۷,۸۶۵,۲۶۴,۸۵۵
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۶,۷۳۷,۴۵۶ ۱۶,۶۲۰,۹۷۳ ۱۶,۶۲۰,۹۷۳ ۰ ۲۸ ۶۷۵,۱۰۰ ۸۶ ۴۳۶,۳۷۵ ۲۳۸,۷۲۵ ۳,۹۶۷,۸۴۱,۶۸۱,۸۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۶,۶۲۶,۹۲۹ ۱۶,۵۱۱,۲۲۹ ۱۶,۵۱۱,۲۲۹ ۰ ۲۰ ۶۷۵,۰۷۲ ۲۲ ۴۳۶,۲۸۹ ۲۳۸,۷۸۳ ۳,۹۴۲,۶۰۰,۸۲۲,۱۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۶,۸۷۹,۱۶۲ ۱۶,۷۶۱,۶۹۸ ۱۶,۷۶۱,۶۹۸ ۰ ۰ ۶۷۵,۰۵۲ ۰ ۴۳۶,۲۶۷ ۲۳۸,۷۸۵ ۴,۰۰۲,۴۴۲,۰۵۶,۸۰۷
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۱۷,۰۲۸,۶۸۸ ۱۶,۹۱۰,۲۰۶ ۱۶,۹۱۰,۲۰۶ ۰ ۰ ۶۷۵,۰۵۲ ۰ ۴۳۶,۲۶۷ ۲۳۸,۷۸۵ ۴,۰۳۷,۹۰۳,۴۳۷,۸۴۷
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱۷,۰۲۹,۸۶۵ ۱۶,۹۱۱,۳۸۳ ۱۶,۹۱۱,۳۸۳ ۰ ۳۱ ۶۷۵,۰۵۲ ۳۱ ۴۳۶,۲۶۷ ۲۳۸,۷۸۵ ۴,۰۳۸,۱۸۴,۴۹۸,۷۴۴
  مشاهده همه