صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۵,۱۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۵۴,۸۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۵۶,۹۷۴,۲۴۳,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۵۱,۱۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۳۸,۹۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۳۸,۹۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱۶,۲۵۱,۱۶۱ ۱۶,۱۳۸,۹۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۵,۱۸۱ ۳,۹۵۶,۹۷۴,۲۴۳,۶۹۳
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۶,۲۵۲,۰۱۸ ۱۶,۱۳۹,۸۵۰ ۰ ۱۲۳ ۰ ۳۲۴ ۰ ۲۴۵,۱۸۱ ۳,۹۵۷,۱۸۴,۵۴۵,۷۵۲
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۶,۲۵۲,۷۲۸ ۱۶,۱۴۰,۶۵۲ ۰ ۰ ۰ ۲۰۶ ۰ ۲۴۵,۳۸۲ ۳,۹۶۰,۶۲۵,۳۵۷,۹۷۷
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ۱۶,۴۰۴,۱۲۳ ۱۶,۲۹۱,۱۰۷ ۰ ۵ ۰ ۲,۶۴۳ ۰ ۲۴۵,۵۸۸ ۴,۰۰۰,۹۰۰,۲۶۳,۱۶۰
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ۱۶,۳۳۰,۷۳۹ ۱۶,۲۱۸,۸۸۷ ۰ ۰ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۴۸,۲۲۶ ۴,۰۲۵,۹۴۹,۵۴۳,۷۹۸
  ۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۶,۳۹۴,۴۹۰ ۱۶,۲۸۰,۶۰۷ ۰ ۰ ۰ ۶,۵۶۰ ۰ ۲۴۸,۴۳۷ ۴,۰۴۴,۷۰۵,۰۴۶,۸۶۵
  ۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۶,۵۱۹,۶۲۳ ۱۶,۴۰۶,۵۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۴,۹۹۷ ۴,۱۸۳,۶۳۰,۷۲۴,۸۲۵
  ۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۱۶,۷۱۳,۳۲۲ ۱۶,۵۹۹,۲۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۴,۹۹۷ ۴,۲۳۲,۷۵۰,۱۴۲,۰۸۹
  ۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۱۶,۷۱۴,۱۹۷ ۱۶,۶۰۰,۰۹۰ ۰ ۷۷ ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۵۴,۹۹۷ ۴,۲۳۲,۹۷۳,۱۷۶,۱۳۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۶,۷۱۴,۹۲۹ ۱۶,۶۰۰,۹۳۰ ۰ ۰ ۰ ۷۶۵ ۰ ۲۵۵,۲۳۹ ۴,۲۳۷,۲۰۴,۸۸۱,۷۴۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۶,۸۱۸,۹۴۶ ۱۶,۷۰۴,۳۱۷ ۰ ۵ ۰ ۷۳۱ ۰ ۲۵۶,۰۰۴ ۴,۲۷۶,۳۷۲,۰۵۰,۸۶۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۱۶,۹۲۹,۴۰۲ ۱۶,۸۱۴,۰۴۱ ۰ ۰ ۰ ۱,۱۶۳ ۰ ۲۵۶,۷۳۰ ۴,۳۱۶,۶۶۸,۸۴۲,۴۰۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۷,۰۷۶,۶۱۹ ۱۶,۹۶۰,۳۸۶ ۰ ۰ ۰ ۷۶ ۰ ۲۵۷,۸۹۳ ۴,۳۷۳,۹۶۴,۸۸۲,۰۴۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۷,۲۴۷,۷۳۶ ۱۷,۱۲۸,۶۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۷,۹۶۹ ۴,۴۱۸,۶۶۵,۲۸۶,۷۳۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۱۷,۴۵۴,۶۰۶ ۱۷,۳۳۳,۹۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۷,۹۶۹ ۴,۴۷۱,۶۱۳,۳۰۵,۷۵۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۱۷,۴۵۵,۵۲۷ ۱۷,۳۳۴,۸۳۹ ۰ ۳۹ ۰ ۸,۷۹۴ ۰ ۲۵۷,۹۶۹ ۴,۴۷۱,۸۵۰,۹۹۲,۱۳۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۱۷,۴۵۲,۴۵۹ ۱۷,۳۳۵,۷۳۲ ۰ ۴۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۶۶,۷۲۴ ۴,۶۲۳,۸۵۵,۹۰۰,۱۱۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۷,۶۴۲,۴۴۲ ۱۷,۵۲۴,۲۲۹ ۰ ۲,۵۴۸ ۰ ۱۵۶ ۰ ۲۶۶,۹۶۶ ۴,۶۷۸,۳۷۳,۲۴۸,۸۰۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۱۷,۹۲۳,۴۵۴ ۱۷,۷۹۴,۳۵۲ ۰ ۷۸۱ ۰ ۲,۳۵۱ ۰ ۲۶۴,۵۷۴ ۴,۷۰۷,۹۲۲,۹۲۸,۹۵۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۸,۱۰۷,۲۵۳ ۱۷,۹۷۵,۳۳۲ ۰ ۸۱ ۰ ۱ ۰ ۲۶۶,۱۴۴ ۴,۷۸۴,۰۲۶,۶۷۰,۸۴۰
  مشاهده همه