صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۹,۱۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۶۰,۸۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۷۸,۳۵۴,۰۵۳,۰۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۱۶۸,۰۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۰۵۰,۲۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۰۵۰,۲۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۷,۱۶۸,۰۹۳ ۱۷,۰۵۰,۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۲۳۹,۱۹۶ ۴,۰۷۸,۳۵۴,۰۵۳,۰۴۵
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۱۷,۲۳۳,۷۹۳ ۱۷,۱۱۵,۵۵۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲۳۹,۵۰۸ ۴,۰۹۹,۳۱۱,۳۱۸,۷۶۴
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۱۷,۴۰۳,۵۳۴ ۱۷,۲۸۴,۰۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۹,۳۲۹ ۴,۱۳۶,۵۷۷,۹۶۲,۵۶۵
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۱۷,۵۷۳,۳۳۷ ۱۷,۴۵۲,۵۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۹,۳۲۹ ۴,۱۷۶,۸۹۱,۲۷۰,۶۲۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۷,۵۷۴,۲۵۰ ۱۷,۴۵۳,۴۲۱ ۰ ۸ ۰ ۸۸ ۰ ۲۳۹,۳۲۹ ۴,۱۷۷,۱۰۹,۸۰۴,۰۶۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۷,۵۷۵,۱۱۹ ۱۷,۴۵۴,۳۳۰ ۰ ۱,۲۰۹ ۰ ۳۵۲ ۰ ۲۳۹,۴۰۹ ۴,۱۷۸,۷۲۳,۷۵۲,۰۴۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۷,۵۹۱,۰۵۹ ۱۷,۴۷۱,۲۴۷ ۰ ۳۳ ۰ ۵۹۸ ۰ ۲۳۸,۵۵۲ ۴,۱۶۷,۸۰۰,۹۹۳,۲۱۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۷,۲۳۲,۸۸۴ ۱۷,۱۱۵,۷۳۵ ۰ ۰ ۰ ۹۱۵ ۰ ۲۳۹,۱۱۷ ۴,۰۹۲,۶۶۳,۱۱۷,۶۲۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۷,۳۱۸,۸۷۳ ۱۷,۲۰۰,۹۱۶ ۰ ۳ ۰ ۱۵ ۰ ۲۴۰,۰۳۲ ۴,۱۲۸,۷۷۰,۲۶۰,۲۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۷,۴۸۴,۷۶۹ ۱۷,۳۶۵,۶۷۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰,۰۴۴ ۴,۱۶۸,۵۲۵,۴۲۴,۰۵۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۱۷,۶۸۲,۱۲۳ ۱۷,۵۶۱,۰۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰,۰۴۴ ۴,۲۱۵,۴۳۲,۲۵۸,۳۱۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۱۷,۶۸۳,۰۳۸ ۱۷,۵۶۱,۹۹۷ ۰ ۳۴ ۰ ۱,۲۱۷ ۰ ۲۴۰,۰۴۴ ۴,۲۱۵,۶۵۲,۰۶۹,۲۵۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۷,۶۸۳,۳۴۳ ۱۷,۵۶۲,۸۹۶ ۰ ۵۴ ۰ ۷۹ ۰ ۲۴۱,۲۲۷ ۴,۲۳۶,۶۴۴,۷۱۹,۳۸۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۷,۸۹۵,۴۸۸ ۱۷,۷۷۲,۶۵۸ ۰ ۵ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۴۱,۲۵۲ ۴,۲۸۷,۶۸۹,۲۰۹,۲۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۷,۹۶۸,۳۴۲ ۱۷,۸۳۹,۵۲۵ ۰ ۲ ۰ ۳,۱۲۰ ۰ ۲۴۱,۴۶۸ ۴,۳۰۷,۶۷۴,۴۱۰,۷۸۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۸,۱۲۰,۰۷۸ ۱۷,۹۹۱,۳۸۷ ۰ ۰ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۴۴,۵۸۶ ۴,۴۰۰,۴۴۱,۲۸۹,۶۹۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۸,۴۱۶,۴۶۰ ۱۸,۲۸۵,۲۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۴,۸۱۳ ۴,۴۷۶,۴۶۱,۱۰۹,۹۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۱۸,۶۷۰,۸۰۶ ۱۸,۵۳۷,۸۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۴,۸۱۳ ۴,۵۳۸,۲۹۹,۹۰۲,۹۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۱۸,۶۷۱,۸۱۹ ۱۸,۵۳۸,۸۳۵ ۰ ۵۶ ۰ ۱۱۶ ۰ ۲۴۴,۸۱۳ ۴,۵۳۸,۵۴۷,۸۴۳,۴۹۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۱۸,۶۷۲,۷۶۸ ۱۸,۵۳۹,۸۱۸ ۰ ۴۵۳ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۴۴,۸۷۳ ۴,۵۳۹,۹۰۰,۷۵۲,۰۰۵
  مشاهده همه