صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري به شرح زیر می‌باشد :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس حداکثر تا سقف 30 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته 
3 کارمزد مدير

سالانه 2 در صد  از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 امیدنامه و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ها

4 کارمزد متولي سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل 140 میلیون تا سقف 180 میلیون ریال
5 حق‌الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 170 میلیون ریال به ازای هر سال  مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق  در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد.
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد، از منابع صندوق قابل پرداخت است.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها

 مبلغ 312.500.000 ریال به عنوان هزینه ثابت و هزینه‌های متغیر به شرح زیر :

1-به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد در هر سال مبلغ 6250 ریال،

2-به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 1000 ریال،

3-سالانه 0.00005 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف 30 هزار میلیارد ریال،

4-سالانه 0.00003 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 30 هزار میلیارد ریال تا 50 هزار میلیارد ریال،

5-سالانه 0.000001 از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از 50 هزار میلیارد ریال به بالا.