صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تمدید مجوز صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ تغییر رکن مدیر و متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ مجمع تمدید مجوز صندوق تغییرات اساس نامه