صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 یکم آبان 1399/12/15 16,251,161 16,138,992 0 0 0 0 0 245,181 3,956,974,243,693
2 یکم آبان 1399/12/14 16,252,018 16,139,850 0 123 0 324 0 245,181 3,957,184,545,752
3 یکم آبان 1399/12/13 16,252,728 16,140,652 0 0 0 206 0 245,382 3,960,625,357,977
4 یکم آبان 1399/12/12 16,404,123 16,291,107 0 5 0 2,643 0 245,588 4,000,900,263,160
5 یکم آبان 1399/12/11 16,330,739 16,218,887 0 0 0 211 0 248,226 4,025,949,543,798
6 یکم آبان 1399/12/10 16,394,490 16,280,607 0 0 0 6,560 0 248,437 4,044,705,046,865
7 یکم آبان 1399/12/09 16,519,623 16,406,588 0 0 0 0 0 254,997 4,183,630,724,825
8 یکم آبان 1399/12/08 16,713,322 16,599,215 0 0 0 0 0 254,997 4,232,750,142,089
9 یکم آبان 1399/12/07 16,714,197 16,600,090 0 77 0 319 0 254,997 4,232,973,176,139
10 یکم آبان 1399/12/06 16,714,929 16,600,930 0 0 0 765 0 255,239 4,237,204,881,746
11 یکم آبان 1399/12/05 16,818,946 16,704,317 0 5 0 731 0 256,004 4,276,372,050,860
12 یکم آبان 1399/12/04 16,929,402 16,814,041 0 0 0 1,163 0 256,730 4,316,668,842,406
13 یکم آبان 1399/12/03 17,076,619 16,960,386 0 0 0 76 0 257,893 4,373,964,882,046
14 یکم آبان 1399/12/02 17,247,736 17,128,668 0 0 0 0 0 257,969 4,418,665,286,733
15 یکم آبان 1399/12/01 17,454,606 17,333,917 0 0 0 0 0 257,969 4,471,613,305,755
16 یکم آبان 1399/11/30 17,455,527 17,334,839 0 39 0 8,794 0 257,969 4,471,850,992,138
17 یکم آبان 1399/11/29 17,452,459 17,335,732 0 40 0 282 0 266,724 4,623,855,900,112
18 یکم آبان 1399/11/28 17,642,442 17,524,229 0 2,548 0 156 0 266,966 4,678,373,248,801
19 یکم آبان 1399/11/27 17,923,454 17,794,352 0 781 0 2,351 0 264,574 4,707,922,928,953
20 یکم آبان 1399/11/26 18,107,253 17,975,332 0 81 0 1 0 266,144 4,784,026,670,840