صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/04/31در خصوص افزایش سقف واحدها
منبع -
مقدمه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/04/31در خصوص افزایش سقف واحدها
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست