صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/04/31 مربوط به افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق
منبع -
مقدمه فهرست اسامی حاضر در مجمع مورخ 1399/04/31 مربوط به افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست